Bình Dương gỡ vướng cho doanh nghiệp chế xuất

TP - Vừa qua, Cục Hải quan Bình Dương nhận được một số vướng mắc của các doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn vướng về thủ tục hải quan và chính sách thuế trong việc thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất.

> Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
> Tăng cường đối thoại doanh nghiệp

Theo đó, khi thực hiện thủ tục hải quan, doanh nghiệp cần lưu ý các quy định sau:Quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu: Doanh nghiệp cần căn cứ vào khoản 1 Điều 6 Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương: “Doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thực hiện các quyền tương ứng tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư này”.

Ngoài ra doanh nghiệp cần căn cứ vào ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp để có thể xác định là có được quyền xuất khẩu, nhập khẩu các loại nguyên liệu, vật tư theo ngành phù hợp.

Quy định về thủ tục hải quan: Doanh nghiệp căn cứ vào điểm b, khoản 1, Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC có quy định như sau: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX phải làm thủ tục hải quan theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp áp dụng phương thức điện tử, các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu nêu tại điểm này thực hiện theo quy định tại Thông tư 196/2012/TT-BCT ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính trong trường hợp Thông tư có quy định”. Cụ thể:

Trường hợp Công ty thực hiện quyền nhập khẩu để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 42 Thông tư 196/2013/TT-BTC và khoản 8 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Công ty thực hiện quyền nhập khẩu để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài sau đó bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất khác: thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm đ2, khoản 4, Điều 42 Thông tư 196/2012/TT-BTC và điểm b2, khoản 8, Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty thực hiện quyền xuất khẩu, mua hàng hóa từ nội địa để xuất khẩu thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 42 Thông tư 196/2012/TT-BTC và điểm c1 khoản 8 Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Công ty thực hiện quyền xuất khẩu, mua hàng hóa từ nội địa sau đó xuất khẩu ra nước ngoài thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Thông tư 196/2012/TT-BTC và điểm c3, khoản 8, Điều 49 Thông tư 128/2013/TT-BTC (DNCX thực hiện kê khai tính thuế xuất khẩu nếu có phát sinh).

Về chính sách thuế: Các trường hợp phải kê khai tính thuế đối với doanh nghiệp chế xuất:

Doanh nghiệp chế xuất phải kê khai tính thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế bảo vệ môi trường (nếu có) đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu từ nước ngoài, từ kho ngoại quan, từ doanh nghiệp chế xuất khác nếu hàng hóa nhập khẩu theo mục đích là mua bán (quyền nhập khẩu).

Doanh nghiệp chế xuất phải kê khai tính thuế xuất khẩu đối với hàng hóa của DNCX xuất khẩu ra nước ngoài, xuất vào kho ngoại quan, xuất sang DNCX khác nếu hàng hóa xuất khẩu theo mục đích là mua bán (quyền xuất khẩu).

Các trường hợp nêu trên không thuộc đối tượng hoàn thuế theo quy định tại Điều 112 mục 6 phần V Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá