Bổ sung vốn cho một số dự án thuộc ngành GTVT

TP - Ngày 17/12, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ Giao thông vận tải được sử dụng 659 tỷ đồng vốn đối ứng của các dự án ODA thuộc kế hoạch năm 2007 chưa giải ngân hết.

Số tiền này sẽ được sử dụng để hoàn trả cho ngân sách nhà nước số vốn 296,2 tỷ đồng đã được ứng trước và bổ sung 362,8 tỷ đồng cho một số dự án sử dụng vốn trong nước đã có đủ thủ tục nhưng còn thiếu vốn thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm bảo đảm đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA đủ điều kiện thực hiện trong năm 2007; quyết định danh mục các dự án cụ thể được sử dụng nguồn vốn đối ứng nêu trên theo thẩm quyền, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích và đúng quy định.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá