Bộ Tài chính duyệt giá cho sản phẩm mới của Mead Johnson

Mead Johnson cho biết, Bộ Tài chính đã xem xét và duyệt giá cho dòng sản phẩm cải tiến mới Enfa A+360o Brain Plus của hãng này trước khi đưa ra thị trường.

Đây cũng là dòng sản phẩm mới được Bộ Y tế vừa cấp chứng nhận đáp ứng bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam. 

Dòng sản phẩm cải tiến mới Enfa A+ “3600 Brain Plus” là kết quả của nhiều năm nghiên cứu, phát triển, nghiên cứu lâm sàng mang đến phương pháp kích thích toàn diện giúp trí não phát triển tốt hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng