Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Cách làm mới từ một doanh nghiệp

Học tập tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tổng công ty thuốc lá Việt Nam đã trở thành công việc thường xuyên, góp phần tạo ra những hiệu quả thiết thực với mỗi cán bộ, đảng viên…

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc tại lễ báo công dâng Bác
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc tại lễ báo công dâng Bác
Xúc động các phần thi tìm hiểu về Bác
Ngày 22/8 vừa qua, gần 200 thí sinh thuộc 21 cấp ủy đảng trong Tổng Công ty đã hăng hái tham gia các phần thi phong phú tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc thi được Đảng bộ Tổng công ty chính thức phát động từ tháng 7/2019 - là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp với mong muốn nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đặc biệt là việc làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người (1969 - 2019), tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động. Sau 2 ngày diễn ra Cuộc thi, trải qua 3 phần thi Năng khiếu, Bình phim và Kiến thức, 181 thí sinh đến từ 21 đảng bộ/chi bộ trực thuộc đã thể hiện xuất sắc nhất các nội dung thi của đơn vị mình.

Học tập theo 5 chuyên đề hàng năm
Điểm nổi bật trong học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Tổng công ty đó là chia thành các chuyên đề, các phong trào cụ thể thiết thực.
Đảng ủy Tổng công ty triệu tập 100% cán bộ chủ chốt tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị quán triệt Chỉ thị 05 hàng năm do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Nghiêm túc, chủ động tổ chức các lớp học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo chuyên đề hàng năm gắn với đặc thù của doanh nghiệp.
Cụ thể như Chuyên đề 2016 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm” và chuyên đề 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” . Chuyên đề 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên đề 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hiệu quả gắn với tiết kiệm, chống lãng phí
Theo đánh giá của Đảng ủy Tổng công ty, việc tổ chức học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã mang lại kết quả rất cụ thể, tạo ra chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm tại đơn vị đã được chỉ đạo giải quyết.
Từ năm 2016 đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty và các tổ chức đảng cơ sở đã đạt được kết quả nhất định góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, kịp thời đánh giá đúng những ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy; phòng ngừa và sớm phát hiện, khắc phục những khuyết điểm tồn tại. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 6/2019, Đảng ủy Tổng công ty và các đơn vị đã tiến hành kiểm tra 834 tổ chức đảng các cấp; 829 đảng viên; định kỳ hàng năm kiểm tra các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị; Trong 3 năm qua, không phát hiện tình trạng tham nhũng, tiêu cực, không có những vấn đề nổi cộm, điển hình phát sinh nhiều khiếu nại, tố cáo.
Trong điều kiện sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, dưới sự chỉ đạo, điều hành nhất quán, sát sao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị thành viên, Tổng công ty thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, bảo toàn vốn, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty qua 3 năm đều đạt tiến độ kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Hoàn thành cơ bản công tác cổ phần hóa…
7 phong trào thi đua  
3 năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã phát động, triển khai 7 phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Cụ thể như “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; cải thiện điều kiện, môi trường  làm việc cho người lao động”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn và chung sức xây dựng nông thôn mới. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội”; “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.
Phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đạt nhiều kết quả tích cực: Các đơn vị thi đua tiết kiệm vật tư, nguyên nhiên liệu, tiết giảm 5-10% chi phí quản lý. Tổng số tiền tiết kiệm trong toàn Tổng công ty từ 2016-2018 là: 79,8 tỷ đồng.
Sổ tay Văn hóa của Tổng công ty thống nhất thực hiện theo những quy tắc đạo đức nghề nghiệp, văn hóa xử lý, giải quyết công việc, văn hóa ứng xử nhằm khơi dậy lòng tự hào về doanh nghiệp, định hướng hành vi, thái độ, trách nhiệm, quy tắc giao tiếp ứng xử trong mối quan hệ, tạo môi trường làm việc có văn hóa để toàn thể người lao động...
Cách làm mới từ một doanh nghiệp - ảnh 1 Nhiều điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu
Cách làm mới từ một doanh nghiệp - ảnh 2 Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra sôi nổi
Photo: ..

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, ngày 22/8/2019, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thành kính tổ chức lễ báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt Đảng ủy, chính quyền và đội ngũ lao động trong toàn Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Hồ Lê Nghĩa tại lễ báo công đã hứa với Bác kiên quyết khắc phục những tồn tại yếu kém, nêu cao hơn nữa trách nhiệm đảng viên, người đứng đầu đơn vị, tính gương mẫu của cấp ủy, đẩy mạnh làm theo tấm gương đạo đức của Bác đạt kết quả thiết thực.
Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá