Ngân hàng Nhà nước:

Cấp giấy phép hoạt động cho Ngân hàng Liên Việt và FPT

TP- Thống đốc NHNN vừa chủ trì cuộc họp Ban lãnh đạo NHNN về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng đối với NHTMCP Liên Việt và FPT.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu và trên cơ sở báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định họp ngày 20/3/2008 về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động NHTMCP Liên Việt và FPT, Ban lãnh đạo NHNN đã nhất trí chấp thuận cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho 2 ngân hàng này.

Thống đốc NHNN giao Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung một số vấn đề đảm bảo hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá