Chế biến than Quảng Ninh: Nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Nghị quyết số 20-NQ/ĐU ngày 10/4/2017 của Đảng ủy TKV, Chỉ thị số 123/CT-TKV ngày 13/6/2017 của Tổng Giám đốc TKV về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017-2020, năm 2017, Công ty Chế biến than Quảng Ninh đã tổ chức ký hợp đồng vận chuyển, bốc xúc giảm 3% theo đơn giá tổng hợp các công đoạn trong sản xuất than của TKV ban hành tại Quyết định số 199/QĐ-TKV ngày 10/2/2017.

Chế biến than Quảng Ninh: Nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục rà soát, điều chỉnh và bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật về tiêu hao nguyên, nhiên, vật liệu, định mức lao động tiền lương, định mức khai thác và sử dụng máy móc, thiết bị để tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm; rà soát mở rộng thị trường, thị phần tiêu thụ sản phẩm, nhằm tăng nhanh vòng vốn kinh doanh, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn; rà soát xây dựng lại định mức chi phí giao nhận than, triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên, nhất là các chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách.

Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng nội quy, quy chế áp dụng nội bộ để quản lý, điều hành các hoạt động SXKD nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn, hiệu quả và ổn định.

Công ty cũng đã thực hiện nghiêm túc việc mua sắm vật tư, nguyên, nhiên liệu thông qua các phương thức đã được quy định trong pháp luật về đấu thầu và quy định về quản lý vật tư của TKV để đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh.

Song song đó, để quản lý chặt chẽ công tác vận tải, Công ty đã trang bị đầy đủ các phương tiện theo quy định như bạt che phủ, theo dõi định vị GPS tránh xảy ra tai nạn, thất thoát tài sản, thiết bị. Quản lý cập nhật theo dõi đầy đủ trên sổ lý lịch của từng thiết bị, đảm bảo giá trị tài sản theo thực tế và còn lại trên sổ sách.

Theo Vinacomin

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng