Chính phủ chưa xem xét nâng mệnh giá thẻ BHYT

TP - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung sửa đổi Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo đó, sau khi nghe Bộ Y tế báo cáo và ý kiến phát biểu của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ kết luận như sau: BHYT có tính chất an sinh xã hội cao, rất nhạy cảm, liên quan đến đại bộ phận người dân.
Vì vậy, việc thường xuyên rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật về BHYT, trong đó có Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT là rất cần thiết.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng