Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông:

Chú trọng công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước

TP - Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo Quyết định số 1937/ QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông với nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi được giao trên địa bàn tỉnh. Công ty hiện quản lý khai thác 200 công trình, trong đó có 170 hồ chứa, 18 đập dâng, 05 hệ thống trạm bơm, 06 hệ thống kênh tiêu và 01 công trình chuyển nước.

Chú trọng công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước

Chú trọng công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước - ảnh 1 Công trình thủy lợi E29, huyện Đắk Mil.

Là năm đầu tiên trong dự báo chuỗi La Nina, mùa mưa lũ 2017 bắt đầu từ tháng 5 với những diễn biến bất thường; các đợt mưa với cường độ mưa lớn, tần suất dày hơn và diễn biến khó dự báo đã gây nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước. Bên cạnh đó, đặc trưng địa hình tỉnh Đắk Nông là dốc, khả năng tập trung nước nhanh; trong khi các hồ chứa đa phần là vừa và nhỏ, khả năng phòng lũ hạn chế. Ngoài ra, các hồ chứa đa phần được xây dựng từ lâu, đã hư hỏng, xuống cấp. Qua kiểm tra, rà soát hiện trạng có 76/200 công trình hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn công trình trong mùa mưa lũ. Các hư hỏng chủ yếu như: Thấm qua đập; sạt lở, xói lở đường đỉnh đập, mái thượng, hạ lưu đập; tràn xả lũ chưa được kiên cố, các bè mảng cỏ trên lòng hồ tiền ẩn nhiều nguy cơ đối với khả năng thoát lũ của hồ chứa.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan, Công ty đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, có thể kể đến một số giải pháp chính như: Xây dựng phương án phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn công trình năm 2017; phân công lịch trực và tăng cường kiểm tra, theo dõi các hồ chứa nước, đặc biệt trước, trong và sau các trận mưa lớn; tăng cường sự phối, kết hợp với chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an toàn hồ chứa. Triển khai nạo vét, sửa chữa các hư hỏng xung yếu đầu mối công trình; sửa chữa kịp thời các thiết bị vận hành, đặc biệt là thiết bị vận hành xả lũ, xây dựng các hàng rào chắn bè mảng cỏ trong lòng hồ; kiến nghị Chính quyền địa phương xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang thoát lũ hạ du công trình; đồng thời, đưa ra khuyến cáo đối với các khu vực có nguy cơ ngập úng cao…

Tuy nhiên, đây là những giải pháp mang tính tạm thời, để công trình thủy lợi không còn là mối lo mỗi khi mùa mưa lũ đến, cần được sự quan tâm của Chính phủ, các Bộ, ngành cũng như sự quan tâm của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc ưu tiên nguồn vốn hằng năm để bố trí đầu tư sửa chữa các công trình thủy lợi hư hỏng và triển khai lắp đặt các thiết bị quan trắc nhằm tăng cường công tác dự báo, cảnh báo và giám sát an toàn đập.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng