Chubb Life Việt Nam giới thiệu bộ đôi bảo hiểm

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) chính thức ra mắt hai sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung “Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y” và “Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y”. Bộ đôi sản phẩm này sẽ là giải pháp tài chính vững vàng và toàn diện trước các rủi ro về tai nạn và bệnh nan y với những quyền lợi ưu việt.

Chubb Life Việt Nam giới thiệu bộ đôi bảo hiểm

“Kế hoạch Tài chính dành cho cá nhân với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y” sẽ giúp bảo vệ toàn diện trước rủi ro về tai nạn và 86 bệnh nan y. Trong khi đó, “Kế hoạch Tài chính dành cho gia đình với Quyền lợi Bảo hiểm Bệnh Nan Y” sẽ giúp bảo vệ cả gia đình trước những rủi ro về tai nạn và 96 bệnh nan y;  đồng thời tự động bổ sung quyền lợi bảo hiểm cho trẻ mới sinh ra trong thời hạn hợp đồng mà không phải đóng thêm phí.

Cùng với đó, hai sản phẩm này đều mang tới các quyền lợi ưu việt khác cho khách hàng như: Quyền lợi duy trì hợp đồng với mức nhận thêm bằng 25% tổng các khoản lãi đã tính cho giá trị tài khoản hợp đồng trong mỗi 4 năm; Hoàn lại 100% chi phí bảo hiểm rủi ro vào năm người được bảo hiểm chính 75 tuổi; Không phát sinh chi phí trên tài khoản tích lũy mang đến hiệu quả đầu tư và sự linh hoạt cao nhất;  Tận hưởng dịch vụ hỗ trợ y tế toàn cầu và hỗ trợ tham vấn y tế bên thứ hai.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá