Công bố giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Công ty cổ phần viễn thông ACT công bố giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông

Căn cứ theo khoản 6 điều 23 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011;

Công ty cổ phần Viễn thông ACT công bố Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực Viễn thông, với những nội dung sau:

Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần viễn Thông ACT.

Tên giao dịch quốc tế: ACT Telecommunication Joint Stock Company.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 08 Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép Cung cấp dịch vụ viễn thông, số 722/GP-CVT, cấp ngày 31/12/2019, có giá trị đến hết ngày 31/12/2029.

Phạm vi kinh doanh dịch vụ: Trong phạm vi toàn quốc.

Loại hình dịch vụ: Được phép cung cấp các dịch vụ viễn thông cố định mặt đất sau:

   - Dịch vụ Viễn thông cơ bản: Dịch vụ kênh thuê riêng.

   - Dịch vụ Viễn thông giá trị gia tăng: Dịch vụ truy nhập Internet gồm dịch vụ truy nhập Internet băng hẹp có tốc độ tải thông tin xuống thấp hơn 256 kb/s và dịch vụ truy nhập Internet băng rộng có tốc độ tải thông tin xuống từ 256 kb/s trở lên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng