Công Ty Nhôm Lâm Đồng: Sản xuất 673.000 tấn alumin trong năm 2018

Kết thúc năm 2018, theo dự kiến, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) sản xuất 673.000 tấn alumin quy đổi, đạt 100,5% kế hoạch điều chỉnh, bằng 103,5% kế hoạch đầu năm và tăng 4,7% so với năm 2017; tiêu thụ 618.000 tấn, đạt 105,2% kế hoạch năm và bằng 107,8% so với năm 2017.

Công Ty Nhôm Lâm Đồng: Sản xuất 673.000 tấn alumin trong năm 2018

Theo đó, tổng doanh thu năm 2018 dự kiến là 2.919,0 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch và bằng 109,2% so với thực hiện năm 2017; tổng lợi nhuận từ các hoạt động SXKD dự kiến đạt 30,0 tỷ đồng, đạt 170,5% kế hoạch, bằng 112,2% so với thực hiện năm 2017; nộp ngân sách Nhà nước dự kiến 300 tỷ đồng, đạt 137,3% kế hoạch, bằng 150,8% so với thực hiện năm 2017; thu nhập bình quân người lao động đạt 9,5 triệu đồng/người-tháng, bằng 108,6% so với kế hoạch, tăng 8,4% so với thực hiện năm 2017. Công ty bảo toàn được vốn với hệ số bảo toàn vốn = 1.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá