Công ty than Thống Nhất quyết tâm nâng cao tốc độ đào lò

Những năm gần đây, Công ty than Thống Nhất luôn hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm, một số chỉ tiêu chính còn vượt mức KH đề ra như sản lượng than khai thác, tiêu thụ than, doanh thu, thu nhập bình quân… Tuy nhiên, chỉ tiêu về đào lò của Công ty vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Nhằm tháo gỡ những khó khăn và tìm kiếm các giải pháp tối ưu để tăng tốc độ đào lò, Than Thống Nhất vừa tổ chức hội thảo về tăng năng suất đào lò.

Công ty than Thống Nhất quyết tâm nâng cao tốc độ đào lò

Hội thảo đã chỉ ra những tồn tại yếu kém như: Công tác chỉ đạo của các phòng, ban và phân xưởng chưa quyết liệt; sự phối kết hợp giữa các phòng ban và các phân xưởng chưa kịp thời; Quản đốc phân xưởng chưa chủ động trong việc đề xuất, kiến nghị việc trang bị máy móc thiết bị, các phương án thực hiện nhiệm vụ; chưa chủ động phối hợp giữa các phòng, ban với phân xưởng; chưa cải thiện điều kiện làm việc và tăng thu nhập cho người lao động. Việc thực hiện lệnh sản xuất chưa nghiêm, nhiều đoạn lò rỗng nóc nhưng không xử lý; lò không đảm bảo độ dốc, hướng lò; kỹ thuật cơ bản chưa đảm bảo; các gương lò không đạt tiến độ theo yêu cầu… Do đó, chỉ tiêu đào lò các năm gần đây đều đạt thấp, năm 2014 đạt 75,4%, năm 2015 đạt 85,3%, 2 tháng đầu năm 2016 đạt 1.061m/KH 1.620m đạt 65,5%.

Từ những tồn tại trên, Hội thảo đã đi đến thống nhất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ đào lò của Công ty. Theo đó, Than Thống Nhất sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp như: Đầu tư thêm thiết bị các công nghệ. Trong công tác giao kế hoạch, đòi hỏi phải chi tiết, có biên bản làm việc cụ thể. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tính toán lại định mức tiền lương, đảm bảo thợ đào lò phải cao hơn hoặc tối thiểu phải bằng lương bình quân của công nhân Phân xưởng khai thác nhằm tạo cơ chế khuyến khích. Đồng thời, tiến hành khảo sát, đánh giá lại hiện trạng điều kiện sản xuất của các gương lò, giải quyết dứt điểm các tồn tại hiện có của tháng 3/2016 để làm tiền đề cho việc giao và thực hiện kế hoạch các tháng còn lại của năm 2016. Hàng quý, Công ty sẽ tổ chức họp tác nghiệp đánh giá kết quả đào lò, từ đó đánh giá những tồn tại để đề ra các biện pháp khắc phục nhằm tăng tốc độ đào lò.

Cũng tại Hội thảo, Giám đốc Công ty Phạm Gia Khiêm đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, phân xưởng: từ công tác soạn thảo, ban hành quy trình giao kế hoạch đào lò, các phương án, lệnh chỉ đào lò biện pháp thi công. Trong đó, nhấn mạnh phải bố trí đủ gương đào lò, tối thiểu phải có 2 gương làm việc 1 gương dự phòng cho các Phân xưởng đào lò để khi ách tắc công việc thì bố trí các công việc khác cho phù hợp. Đối với các Phân xưởng đào lò, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu kỹ thuật, không nghiệm thu các sản phẩm không đạt KTCB.

Với những giải pháp trên, đặc biệt là với tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Than Thống Nhất mong muốn trong thời gian tới chỉ tiêu đào lò, xén lò của Công ty sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao hơn, đáp ứng được nhiệm vụ mà Tập đoàn giao cho.

Theo Vinacomin

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng