Công ty Thuốc lá Sài Gòn tiếp nhận thêm 2 doanh nghiệp

Vừa qua, tại Công ty Thuốc lá Sài gòn, Tổng công ty thuốc lá VN đã tổ chức công bố quyết định và bàn giao Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu TCTy Thuốc lá VN giai đoạn 2012-2015, trong thời gian qua Tổng công ty đã tích cực triển khai triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu. Theo đó, TCT đã xây dựng “Đề án thí điểm tái cơ cấu Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty Thuốc lá An Giang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là công ty mẹ”

Ngày 06/3/2014 Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1854/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Mục đích của việc tái cơ cấu này là đảm bảo cho các đơn vị hoạt động tốt hơn, có hiệu quả hơn, tập trung nguồn lực, đầu tư sản phẩm có trọng điểm, tránh cạnh tranh nội bộ; nâng cao thu nhập và đời sống của CBCNV...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng