Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò I - TKV phấn đấu hoàn thành 10 ngàn mét lò đào các loại tiết diện

Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò I - TKV đang đẩy mạnh nhịp độ sản xuất, phấn đấu kết thúc năm 2017 sẽ đạt tổng số gần 10 ngàn mét lò đào các loại tiết diện.

Thợ đào lò Hầm lò I - TKV trên khai trường
Thợ đào lò Hầm lò I - TKV trên khai trường

Hiện nay, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò I đang tổ chức thi công đào lò tại nhiều dự án hầm lò cho các đơn vị. Công ty phát động công nhân cán bộ các đơn vị đẩy mạnh nhịp độ sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm với tổng số 9.960 mét lò các loại tiết diện, để đạt doanh thu 409 tỷ đồng; thu nhập của người lao động bình quân khoảng 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Công ty áp dụng nhiều giải pháp trong điều hành sản xuất như: Về công tác kỹ thuật, Công ty thường xuyên theo dõi cập nhật các diễn biến tình hình địa chất, chủ động bàn bạc với các chủ đầu tư để có biện pháp giải quyết kịp thời, lo đủ việc làm ổn định cho các đơn vị sản xuất; tăng cường công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu các giai đoạn chuyển bước sản phẩm hoàn thành v.v.Trong điều hành sản xuất, Công ty thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban tuần, tháng để kiểm điểm thực hiện khối lượng các công việc phát sinh vướng mắc, có biện pháp giải quyết những kiến nghị đề xuất của các đơn vị; bộ máy điều hành chỉ huy sản xuất từ công ty đến các công trường phân xưởng thường xuyên bám sát hiện trường sản xuất để kịp thời điều hành sản xuất.

Theo Vinacomin

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng