Đáp ứng các mục tiêu đặt ra trong Đề án tái cơ cấu EVN

Triển khai Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015, EVN đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế và nhu cầu xã hội; giữ vai trò nòng cốt trong đầu tư phát triển nguồn điện và hệ thống lưới điện, đảm bảo an ninh năng lượng.

Đáp ứng các mục tiêu đặt ra trong Đề án tái cơ cấu EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sau 3 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu EVN trong giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012, đã giúp EVN có cơ cấu tổ chức hợp lý, thu gọn đầu mối quản lý, tập trung vào các khâu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện. Đến nay, số lượng các đơn vị thành viên EVN giảm từ 88 xuống còn 38 đơn vị.

Bên cạnh đó, EVN đóng vai trò quan trọng góp phần cùng Trung ương và chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề kinh tế-xã hội, giữ gìn ổn định chính trị, an ninh tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời  giữ vai trò chủ chốt trong Chương trình đầu tư đưa điện về nông thôn, hải đảo, góp phần thực hiện xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn và thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Như vậy, tính đến cuối năm 2015, tỷ lệ số xã có điện trong cả nước đạt 9,85%; số hộ dân nông thôn có điện sử dụng đạt 98,88%, vượt mục tiêu của Chính phủ là tới cuối năm 2015 đạt 98% hộ dân nông thôn có điện.

Hiện nay, Chính phủ giao cho EVN giữ vai trò chính, chịu trách nhiệm sản xuất điện, mua điện từ các nguồn điện, nhập khẩu điện và quản lý vận hành toàn bộ lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối, đảm nhận gần toàn bộ khâu bán lẻ điện năng với bộ máy quản lý kinh doanh từ Trung ương tới cấp xã để cung ứng điện cho các ngành kinh tế quốc dân như Nông nghiệp, Công nghiệp-xây dựng, dịch vụ thương mại và các nhu cầu xã hội. 

Theo EVN, trong giai đoạn vừa qua, EVN không chỉ đáp ứng đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, không thực hiện tiết giảm điện, đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu dân sinh mà hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - EVN và toàn Tập đoàn đều có lãi.

Tính đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015. Cụ thể, triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của 5 Tổng công ty Điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT); đảm bảo các điều kiện để 3 Tổng công ty Phát điện (GENCO) đi vào hoạt động ổn định và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa các GENCO này. 

Bên cạnh đó, EVN cũng triển khai nhiều đề án về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Tập đoàn và các đơn vị; trình Thủ tướng Chính phủ đề án tổ chức, sắp xếp lại các trường đào tạo; đẩy mạnh triển khai thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp. Phương thức quản trị doanh nghiệp bước đầu được đổi mới và có chuyển biến rõ rệt. Hệ thống quy chế quản lý nội bộ đang được hoàn thiện phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị định 205 về Điều lệ EVN và Nghị định 82 về Quy chế quản lý tài chính EVN. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản lý người đại diện phần vốn của EVN tại các doanh nghiệp khác được tăng cường....

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn khá ảm đạm, EVN đã xây dựng phương án thoái vốn, tổ chức bán đấu giá công khai, tìm kiếm các đối tác để đàm phán chuyển nhượng vốn góp tại các Công ty cổ phần thuộc diện thoái vốn theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. 

Đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại 6/6 Công ty cổ phần ngoài ngành và hoàn thành giảm vốn của EVN tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực từ 40% xuống còn 15% vốn điều lệ theo quy định tại Quyết định số 1782 của Thủ tướng Chính phủ. 

Cụ thể, tổng giá trị hoàn thành (theo mệnh giá) là 1.952,2 tỷ đồng với  tổng giá trị thu về là 1.994,07 tỷ đồng, lãi 34,83 tỷ đồng. Ngoài ra, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại 2 Công ty cổ phần cơ khí, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đã đầu tư, tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng