Đề xuất thực hiện chính sách BHXH cho cán bộ hợp tác xã

TP - BHXH Việt Nam vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH báo cáo tình hình thực hiện chính sách BHXH cho cán bộ quản lý hợp tác xã (HTX) theo Luật HTX năm 2012.

Theo quy định tại Điều 3, Điều lệ BHXH ban hành kèm theo Nghị định số 12 ngày 26/1/1995 của Chính phủ, thì trước ngày 1/1/2003, người quản lý HTX và NLĐ làm việc tại các HTX không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Song, theo quy định tại Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 01 ngày 9/1/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ BHXH và Điều 2 Luật BHXH năm 2006, thì từ ngày 1/1/2003, NLĐ và người quản lý làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ 3 tháng trở lên trong các HTX thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Luật BHXH năm 2014 cũng quy định, từ ngày 1/1/2016, người quản lý và điều hành HTX có hưởng tiền lương thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá