Doanh nghiệp Nhà nước tiết kiệm hơn 13.600 tỷ đồng

TP - Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện tiết giảm chi phí, giảm giá thành năm 2013 của 108 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 7 tập đoàn, tổng công ty cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Báo cáo cho thấy, năm 2013 các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã đăng ký thực hiện tiết kiệm chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm với chủ sở hữu là 12.145 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi phí quản lý là 2.396 tỷ đồng; tiết kiệm các yếu tố chi phí khác (nguyên nhiên vật liệu, năng lượng...) là 9.749 tỷ đồng.
 

Đến hết năm 2013, các tập đoàn, tổng Cty báo cáo đã tiết kiệm tổng cộng 13.603,1 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm chi phí quản lý là 2.678 tỷ đồng. Tiết kiệm các yếu tố chi phí khác (nguyên nhiên vật liệu, năng lượng...) là 10.924 tỷ đồng.


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá