Đóng BHXH ra sao khi có 2 hợp đồng lao động

TP - Bạn đọc Trần Minh Tâm (Cân Thơ) hỏi: Hiện tôi có 2 hợp đồng lao động đều cam kết đóng BHXH cho tôi, trong đó có 1 hợp đồng đang đóng BHXH được 5 năm. Vậy việc xử lý đóng BHXH cho tôi thế nào, cả 2 công ty cùng đóng được không?

Trả lời:
Theo Khoản 4 Điều 85 Luật BHXH: Người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà có hợp đồng lao động với nhiều chủ sử dụng thì chỉ đóng BHXH với hợp đồng ký đầu tiên.
Riêng với Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, theo Điều 43 Luật An toàn vệ sinh lao động, trường hợp có nhiều hợp đồng lao động thì đóng khoản bảo hiểm này theo từng hợp đồng.
Như vậy, với trường hợp của bạn, công ty ký hợp đồng lao động đầu tiên có trách nhiệm đóng BHXH bắt buộc (gồm cả Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp). Công ty ký hợp đồng lao động sau chỉ phải đóng Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động với công ty ký trước, công ty ký hợp đồng sau sẽ phải đóng toàn bộ các chế độ BHXH bắt buộc cho bạn.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp xin gửi về địa chỉ email: bhxhtraloi@gmail.com để được chuyên gia giải đáp.Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng