EXIMBANK dành 5.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi có bảo hiểm tỷ giá

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân sản xuất kinh doanh có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ngày 08/03/2013 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam triển khai chương trình “Cho vay bằng VNĐ với lãi suất ưu đãi có bảo hiểm tỷ giá dành cho doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh”.

EXIMBANK dành 5.000 tỷ đồng cho vay với lãi suất ưu đãi có bảo hiểm tỷ giá

Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân sản xuất kinh doanh có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ngày 08/03/2013 Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam triển khai chương trình “Cho vay bằng VNĐ với lãi suất ưu đãi có bảo hiểm tỷ giá dành cho doanh nghiệp, cá nhân sản xuất kinh doanh”.

Theo đó, Eximbank sẽ dành 5.000 tỷ đồng để cho vay cung ứng vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân có phương án kinh doanh hiệu quả. Thời hạn tối đa của chương trình đến hết ngày 10/01/2014. Lãi suất cho vay được cố định trong suốt thời gian vay và khách hàng có 2 sự lựa chọn như sau:

Lãi suất cho vay 8%/năm, bảo hiểm tỷ giá 2%. Trường hợp tỷ giá biến động tăng, Eximbank cam kết bảo hiểm tỷ giá cho khách hàng. Khi thanh toán nợ gốc và lãi vay, khách hàng chỉ phải trả theo tỷ giá mua thực tế tối đa không quá 2% so với tỷ giá mua Eximbank công bố tại ngày 08/03/2013. Phần vượt trên mức 2%, Eximbank sẽ chịu rủi ro cho khách hàng.

Lãi suất cho vay 9%/năm, bảo hiểm tỷ giá 1%: Trường hợp tỷ giá biến động tăng, Eximbank cam kết bảo hiểm tỷ giá cho khách hàng. Khi thanh toán nợ gốc và lãi vay, khách hàng chỉ phải trả theo tỷ giá mua thực tế tối đa không quá 1% so với tỷ giá mua Eximbank công bố tại ngày 08/03/2013. Phần vượt trên mức 1%, Eximbank sẽ chịu rủi ro cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng triển khai chương trình “Cho vay tài trợ thanh toán nhập khẩu bằng VNĐ với lãi suất ngoại tệ”. Chương trình này nhằm tài trợ vốn ngắn hạn cho các doanh nghiệp nhập khẩu. Thời gian cho vay tối đa là 6 tháng. Tổng hạn mức dành cho chương trình là 1.000 tỷ đồng. Eximbank mong muốn với các chương trình trên sẽ tạo điều kiện và hổ trợ cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Hỗ trợ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá