Eximbank Tiết kiệm PHÚC BẢO AN

TP - Eximbank triển khai sản phẩm Tiết kiệm PHÚC BẢO AN trên toàn hệ thống.

Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân từ 0 tuổi đến 75 tuổi gửi tiết kiệm VNĐ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tối thiểu 10 triệu đồng; hoặc khách hàng cá nhân từ 18 tuổi đến 60 tuổi gửi tiết kiệm gửi góp VNĐ.

Khi có rủi ro xảy ra, khách hàng được nhận số tiền bảo hiểm tối đa lên đến 800 triệu đồng, bằng 100% số tiền vốn gốc gửi tiết kiệm tại thời điểm mở sổ (đối với tiết kiệm thường), hoặc bằng 100% tổng số tiền đăng ký gửi góp còn lại.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá