FE Credit được nâng vốn điều lệ lên 1.900 tỷ đồng

Ngày 3/3/2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam ban hành Quyết định số 262/ QĐ-NHNN chấp thuận việc nâng vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gọi tắt là VPBFC - thương hiệu FE Credit) lên 1,900 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa chấp thuận việc FE Credit thay đổi mức vốn điều lệ từ 1,500 tỷ đồng lên 1,900 tỷ đồng. Quyết định sửa đổi nội dung liên quan tới vốn điều lệ tại Khoản 3 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty TNHH MTV tài chính Than - Khoáng sản Việt Nam (nay là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, thương hiệu FE Credit). Vốn điều lệ 100%: 1,900 tỷ do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng sở hữu.

FE Credit được nâng vốn điều lệ lên 1.900 tỷ đồng  - ảnh 1
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 02/GP-NHNN ngày 30/01/2007 nêu trên, thay thế Quyết định số 1631/QĐ-NHNN ngày 18/8/2015 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của FE Credit.

FE Credit có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi mức vốn điều lệ đã được chấp thuận và đăng ký Điều lệ đã sửa đổi, bổ sung tại NHNN, thực hiện đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đại diện của FE Credit, ông Kalidas Ghose, Giám đốc điều hành kiêm Phó chủ tịch Hội đồng thành viên cho biết: “Việc tăng vốn điều lệ này là một bước quan trọng, tạo điều kiện cho FE Credit tái cơ cấu Công ty và hướng đến việc đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn các nhu cầu tài chính tiêu dùng của người dân Việt Nam. Nguồn Vốn điều lệ sau khi tăng sẽ tích cực tác động đến hoạt động của Công ty như góp phần nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu; củng cố nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở vật chất; hệ thống công nghệ thông tin và quản trị rủi ro nhằm nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro, đảm bảo khả năng tăng trưởng an toàn, bền vững; đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp.”

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng