Fitch đánh giá Tập đoàn Generali mức A- với triển vọng ổn định

Trieste – Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch hôm nay công bố mức xếp hạng Generali và các công ty thành viên chính yếu đạt mức A-: Triển vọng Ổn định.

Fitch đánh giá Tập đoàn Generali mức A- với triển vọng ổn định
Xếp hạng của Fitch phản ánh sự cải thiện về vị thế vốn, sự tin tưởng Generali sẽ tiếp tục hoạt động vững mạnh và Ban lãnh đạo tiếp tục tập trung vào việc duy trì vốn và giảm đòn bẩy tài chính. 

Trên cơ sở mô hình nội bộ của Fitch (FBM), Generali đạt mức “Mạnh” vào cuối năm 2014 và đang rất gần ở mức “Rất mạnh”, phản ánh sự cải thiện về vốn hóa của Tập đoàn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá