Formosa được hoàn thuế hơn 2.000 tỷ đồng

TP - Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 15/9, đã xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho 240 doanh nghiệp bị thiệt hại tại 4 tỉnh, thành phố với tổng số tiền 3.483,5 tỷ đồng.

Cụ thể, Cục Thuế TPHCM giải quyết 5 hồ sơ hoàn thuế cho 4 doanh nghiệp 16,5 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Tĩnh thực hiện hoàn thuế cho Formosa Hà Tĩnh (kể từ tháng 5/2014 đến tháng 9/2014) là 2.259,5 tỷ đồng (trong đó, tháng 5 số tiền hoàn thuế 483,8 tỷ đồng, tháng 6 là 540,6 tỷ đồng, tháng 7 là 438,4 tỷ đồng, tháng 8 là 726,1 tỷ đồng và tháng 9 là 71,6 tỷ đồng đối với thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường cho hoạt động hút cát).

Cục Thuế Đồng Nai giải quyết cho 65 doanh nghiệp bị thiệt hại, với số tiền thuế 519,4 tỷ đồng. Cục Thuế Bình Dương hoàn thuế đối với 170 doanh nghiệp số tiền 688 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá