Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 55/2013/ND-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh muc công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Xét đề nghị của Ông Trần Quốc Thấn và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động  - ảnh 1
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Cổ phần Cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng không

Tên công ty  viết  bằng  tiếng  nước  ngoài:  AVIATION LABOUR  SUPPLY  AND

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động  - ảnh 2
 IMPORT-EXPORT   JOINT STOCK COMPANY

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108399

Ngày cấp: 23/06/2005   Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Địa chỉ chụ sở chính của doanh nghiệp: Số 01, Ngõ 200/10  Nguyễn  Sơn, Phường  Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.38271993.  Fax: 04.38730624 được hoạt động cho thuê lại lao động.

Điều 2. Công ty Cổ phần Cung ứng và Xuất nhập khẩu lao động Hàng không có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật về lao động.

Điều 3. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là 36 tháng./.ă

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng