DMCA.com Protection Status

Góc tư vấn

TP - Bạn Huyền Tâm, 25 tuổi, quê ở Duy Tiên, Hà Nam hỏi: Người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu ở đâu?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế; Điều 6, Điều 7, Thông tư 10:

Người tham gia BHYT được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu quy định như sau

1. Người tham gia BHYT được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện và tương đương.

2. Người tham gia BHYT thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương trong các trường hợp sau:

- Là người có công với cách mạng, người từ 85 tuổi trở lên

- Trên địa bàn không có cơ sở KCB tuyến xã, huyện và tương đương hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu

- Trên địa bàn có các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện và tương đương được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, trung ương theo quy định của Giám đốc Sở Y tế.

3. Người tham gia BHYT thuộc diện quản lý, bảo vệ sức khoẻ cán bộ của tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Phòng khám của Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố.

4. Người tham gia BHYT thuộc diện quản lý, bảo vệ sức khoẻ cán bộ theo Hướng dẫn số 52 HD/BTCTW ngày 02/12/2005 của BTCTW Đảng được lựa chọn nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Hữu Nghị, bệnh viện C Đà Nẵng, bệnh viện Thống Nhất. 

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) xin gửi về địa chỉ email: tuvanvebhxh@gmail.com để được chuyên gia giải đáp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng