Góc tư vấn

TP - Bạn Kim Nhung (sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội) hỏi: Xin quý báo cho biết việc quản lý, sử dụng khoản kinh phí từ Quỹ KCB của đối tượng học sinh sinh viên (HSSV) để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV được quy định thế nào, quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT được sử dụng ra sao?

Trả lời:

Theo quy định hiện hành, việc quản lý, sử dụng khoản kinh phí từ Quỹ KCB của đối tượng HSSV để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV được quy định như sau:

1. Quỹ khám bệnh, chữa bệnh của HSSV được xác định dựa trên tổng số HSSV của trường tham gia BHYT (kể cả số HSSV tham gia BHYT theo đối tượng khác) và mức đóng BHYT.

2. Căn cứ quỹ KCB được xác định tại khoản 1 nêu trên, BHXH trích 12% chuyển cho nhà trường để thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV tại trường và tổng hợp số kinh phí này vào quyết toán chi phí KCB BHYT của tỉnh.

3. Nhà trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho HSSV theo quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 8/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.

Về quỹ dự phòng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, theo quy định được sử dụng như sau:

1. Quỹ dự phòng KCB BHYT do BHXH Việt Nam quản lý được sử dụng để bổ sung cho quỹ KCB do BHXH tỉnh quản lý trong trường hợp quỹ KCB do BHXH tỉnh quản lý bị bội chi. Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam căn cứ báo cáo về việc bội chi của quỹ KCB do BHXH tỉnh quản lý, quyết định việc bổ sung và báo cáo Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp quỹ dự phòng không đủ để bổ sung thì phải báo cáo Hội đồng quản lý phương án giải quyết trước khi báo cáo liên Bộ Y tế và Tài chính.

2. Trường hợp Quỹ dự phòng KCB nhỏ hơn tổng chi phí KCB của hai quý trước liền kề hoặc lớn hơn tổng chi KCB BHYT của hai năm trước liền kề, BHXH Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản lý, Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng các biện pháp giải quyết.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) xin gửi về địa chỉ email: tuvanvebhxh@gmail.com để được chuyên gia giải đáp

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng