HAGL Agrico giải trình về thông tin cổ phiếu HNG

Chiều 5/8, Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG) có thông báo chính thức giải trình những thắc mắc về thông tin cổ phiếu HNG đang bị đồn đoán trên thị trường.

Lãnh đạo HAGL Agrico khẳng định: “Tin đồn về cổ phiếu HNG sẽ hủy niêm yết là hoàn toàn không chính xác và không có căn cứ”.

Theo HNG, thứ nhất, công ty không vi phạm các quy định bị hủy niêm yết cổ phiếu theo quy định tại điều 60 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của chứng khoán và quy định tại điều 1 khoản 20 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP. Theo quy định trên thì HNG không vi phạm các điều khoản bị bắt buộc hủy niêm yết cổ phiếu.

Thứ 2, HNG không có chủ trương hủy niêm yết cổ phiếu, việc hủy niêm yết cổ phiếu không phải là chủ trương của Công ty.  “Chúng tôi khuyến nghị cổ đông và nhà đầu tư nên tiếp cận thông tin chính thức  từ trang tin điện tử của HNG, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TPHCM để có thông tin xác thực về tình hình hoạt động của công ty” – thông báo viết.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá