Hải Dương bàn giao sổ BHXH cho 20.000 lao động

TP - Theo kế hoạch, trong tháng 3/2017, BHXH tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành bàn giao sổ BHXH cho hơn 20.000 lao động thuộc 17 đơn vị sử dụng lao động.

Sau đó, sẽ tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai theo kế hoạch, đảm bảo đến ngày 31/12/2017, sẽ bàn giao đạt 85% tổng số sổ BHXH cho NLĐ và đến ngày 30/6/2018, đạt 100% kế hoạch.

Để tiến hành khẩn trương, thuận lợi việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, bên cạnh việc tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện, BHXH Hải Dương cũng đã ban hành kế hoạch yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố vào cuộc hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong rà soát, bàn giao sổ BHXH.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng