HANIF và VietinBank hợp tác toàn diện

TP - Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VietinBank và Quỹ Đầu tư Phát triển Tp.Hà Nội (HANIF) chính thức được ký kết tại Hà Nội.

Hợp tác giữa VietinBank và HANIF nhằm tận dụng lợi thế, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của mỗi bên để phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội.

Hai bên hợp tác toàn diện trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, hỗ trợ lẫn nhau và cùng có lợi trên cơ sở lợi ích hợp pháp của mỗi bên có liên quan trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá