Hệ thống định tuyến của Cisco

AT&T đã lựa chọn Hệ thống Định tuyến dành cho Nhà cung cấp Dịch vụ của Cisco (Cisco Carrier Routing System (CRS-1)) là nền tảng lõi của hệ thống mạng trục IP/MPLS của mình.

Hệ thống mạng của AT&T cung cấp các dịch vụ thoại, video, dữ liệu cùng các dịch vụ di động cho các khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình trên toàn thế giới.

Hệ thống Cisco CRS-1 được thiết kế cho phép mang lại khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, tính linh hoạt cao cho các dịch vụ, cùng khả năng hoạt động lâu dài của hệ thống.

Được tiếp sức bởi phần mềm Cisco IOS XR, hệ thống này còn mang lại những khả năng vượt trội cho hệ thống. Hệ thống CRS-1 đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực truyền thông liên lạc IP của các nhà cung cấp dịch vụ thông qua việc tiếp sức mạnh nền tảng cho các hệ thống mạng IP hiện nay đồng thời bảo vệ các khoản đầu tư trong thời gian hàng thập kỷ sắp tới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá