HNX tích cực đấu giá cho DN cổ phần hóa

TP - Thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), kể từ khi hoạt động đấu giá cổ phần bắt đầu được triển khai 2005 đến nay, HNX đã tổ chức thành công 414 phiên đấu giá, trong đó có 289 phiên đấu giá cho DNNN cổ phần hóa.

Đặc biệt riêng trong giai đoạn từ 2014 đến nay, với chủ trương quyết liệt của Chính phủ về tái cơ cấu DNNN, SGDCK Hà Nội đã tổ chức được 187 phiên đấu giá. Tính đến nay, thị trường UPCoM đang có 387 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 119.390 tỷ đồng.

Tổng hợp kết quả hoạt động của 350 DNNN sau cổ phần hóa năm 2015 so với năm trước khi cổ phần hóa cho thấy, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp này tăng 49%, nộp NSNN tăng 27%, vốn điều lệ tăng 72%, tổng tài sản tăng 39%, doanh thu tăng 29%.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng