HNX xếp hạng DN minh bạch 2016

TP - Sở GDCK Hà Nội (HNX) tổ chức đánh giá “Công bố thông tin và minh bạch năm 2016”. Đối tượng được đánh giá là toàn bộ DN đang niêm yết tại HNX đến cuối tháng 3/3016, tổng cộng có 357 DN.

Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm 102 câu hỏi, chia thành 5 lĩnh vực chính là quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông, vai trò của các bên liên quan, công bố thông tin và minh bạch, và trách nhiệm của HĐQT và Ban Kiểm soát. 

Dự kiến, 30 DN có kết quả cao nhất sẽ được HNX tôn vinh tại Hội nghị DN niêm yết thường niên tháng 10/2016.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá