Hoàn thiện kế hoạch CCHC trong năm 2017

TP - Cải cách hành chính (CCHC) là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân. Do đó, cần tập trung làm tốt công tác này trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Qua ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, cơ quan về dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo và để bảo đảm bao quát toàn diện nhiệm vụ CCHC được Chính phủ, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung một số
nội dung.

Cụ thể, chỉnh lý, bổ sung các nhiệm vụ trong kế hoạch để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ; tập trung vào đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường trách nhiệm của các thành viên trong đề xuất sáng kiến cải cách, tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra; bổ sung các nội dung về cải cách thể chế.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng