Học cách chăm bón cho cây ớt bằng phân NPK Văn Điển

TP - Cây ớt có thể trồng nhiều vụ quanh năm ở nước ta, kinh nghiệm của Thái Bình cho thấy, ớt cay có thể trồng luân canh với cây lúa cho hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần trồng 2 vụ lúa/năm.

Ớt là cây có nhu cầu dinh dưỡng cao và cần đầy đủ và cân đối các yếu tố dinh dưỡng đa lượng (NPK), trung lượng CaO, MgO, S và vi lượng Fe, Zn, Mn, Cu, B. Các nghiên cứu khoa học về nhu cầu dinh dưỡng của cây ớt cho thấy: Để có năng suất chất lượng quả đạt từ 20- 21 tấn/ha cây ớt lấy đi từ đất 70kg N, 36kg P2O5, 92kg K2O, 67kg CaO, 158kg MgO, 2kg S và các yếu tố vi lượng như Zn, Cu, B. Phân tích lá ớt non (đầu mùa ra quả) cũng cho thấy tỷ lệ phần trăm chất khô các chất dinh dưỡng ở trong lá là: 37%N, 1,3% P2O5, 3,4% K2, 0,4% MgO, 2% CaO, 0,2% S và các chất vi lượng tính theo PPm chất khô là: Fe = 45; Mn = 33, Zn = 26, Cu = 4, B = 23. Như vậy khi trồng ớt cần phải lựa chọn những loại phân khoáng có đầy đủ dinh dưỡng từ đa lượng, đến trung lượng và vi lượng cân đối cây ớt mới nâng cao được sức khỏe chống chịu sâu bệnh tốt cho năng suất chất lượng quả cao.

Do vậy, trồng ớt yêu cầu dinh dưỡng đầy đủ và cân đối nhất là các dinh dưỡng trung, vi lượng. Kinh nghiệm cho thấy bón nhiều phân gà cho ớt không chỉ ít sâu bệnh mà nhiều quả, mã quả đẹp và ăn rất cay. Trong điều kiện thiếu phân gà, nhiều nông dân ở Hải Dương, Thái Bình đã thâm canh ớt bằng phân bón NPK Văn Điển, cung cấp đầy đủ cân đối các chất dinh dưỡng đa lượng (NPK) đặc biệt các chất dinh dưỡng trung lượng và vi lượng mà các loại phân bón thông thường không có. Bón phân Văn Điển cây ớt thân to, mập, khỏe, phân cành mạnh, ra hoa đậu trái cao, hạn chế thối đuôi quả, mã quả đẹp...

Nhiều năm qua bà con nông dân ở các địa phương đã lựa chọn phân bón chuyên dùng Văn Điển cho cây ớt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Loại phân đa yếu tố NPK 10.10.5 vê viên chuyên bón lót có hàm lượng dinh dưỡng: N = 10%, P2O5 = 10%, K2O = 5% và các chất trung lượng CaO = 13%, MgO = 7%, SiO2 = 12%, S = 2% và các chất vi lượng Zn, B, Cu, Co. Tổng dinh dưỡng đạt trên 59%. Loại phân bón đa yếu tố NPK 12.8.12 bón thúc có hàm lượng dinh dưỡng: N = 12%, P2O5 = 8%, K2O = 12% và các chất trung lượng CaO = 8%, MgO = 6%, SiO2 = 9%, S = 6% và các chất vi lượng Zn, B, Cu, Co. Tổng dinh dưỡng đạt trên 61%.

Bón lót: Phân hữu cơ 4- 5 tạ/sào 360m2 + 10- 15kg phân đa yếu tố NPK 10.10.5 Văn Điển (280- 350kg/ha) bón lót sâu theo rạch luống sau đó phủ lớp đất mỏng từ 3- 4cm rồi trồng cây con. Bón thúc: Bón thúc lần một khi cây ớt bắt đầu phân cành thì bón 17-20kg/sào đa yếu tố NPK 12.8.12 Văn Điển, bón xa gốc kết hợp vun gốc làm cỏ. Bón thúc lần hai khi cây ớt có hoa rộ, quả non thì bón từ 15- 17kg đa yếu tố 12.8.12 Văn Điển.

Ớt trồng 1 lần, thu hoạch nhiều lần. Sức sinh trưởng nhanh, trong thời gian ngắn có thể cho khối lượng thân lá và hoa quả nhiều nhưng dễ nhiễm sâu bệnh, đặc biệt là bệnh thán thư. Bón phân Văn Điển cân đối dinh dưỡng, nhờ vậy cây ớt thân to, mập, khỏe, phân cành mạnh, ra hoa nhiều, tỷ lệ đậu quả cao, hạn chế bệnh thán thư, bệnh thối đuôi quả, mã quả đẹp, năng suất, chất lượng cao...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng