Đảng bộ Agribank Long An:

Hội nghị biểu dương, khen thưởng và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng ngày 18/5/2019, nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), Đảng bộ Agribank Long An tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019 và ôn lại Di chúc Hồ Chí Minh tại Hội trường Thành ủy TP. Tân An, tỉnh Long An.

Hội nghị biểu dương, khen thưởng và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Đến dự có Thạc sỹ Đinh Thị Điều - Nguyên Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II. Về phía Agribank Long An có ông Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Long An, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy cơ sở, Ban Giám đốc, cán bộ, đảng viên, quần chúng Agribank Long An. 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Agribank đã tổ chức sơ kết hàng năm để tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nhằm động viên tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động.

Việc triển khai quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, tác dụng và hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá chặt chẽ và đi vào chiều sâu. Hầu hết cán bộ đảng viên và người lao động đã thể hiện sự quan tâm, đồng thuận và từng bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động với tinh thần tận tâm trong công việc, tận tụy với khách hàng. Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị đều có tốc độ tăng trưởng cao hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, đời sống CBVC, NLĐ ngày được nâng lên.

Ngoài ra, CBVC, NLĐ còn tham gia đóng góp cho xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… Từ những việc làm trên đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tận tụy, sáng tạo trong công việc như: Chi bộ Kế toán - Ngân quỹ; Chi bộ Kế hoạch - Khách hàng Hộ sản xuất & cá nhân; Chi bộ Kế hoạch - Dịch vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng thời xuất hiện nhiều cá nhân có tấm gương tốt như: trả tiền thừa cho khách hàng trăm triệu đồng, trong công tác tín dụng biết lựa chọn khách hàng, chọn lọc phương án, dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng...

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Long An - Nguyễn Kim Thài nhấn mạnh cần tổ chức, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi hành vi cụ thể của từng đối tựợng trong toàn đảng bộ. Đề cao trách nhiệm, nêu gương tự giác trong học tập, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt.

Ban thường vụ Đảng ủy cơ sở Agribank Long An khen tặng 19 giấy khen cho cá nhân và 1 cho tập thể Agribank Long An trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2019.

Thạc sỹ Đinh Thị Điều - Nguyên Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh Học viện Chính trị khu vực II ôn lại Di chúc của Bác nhằm tuyên truyền, tôn vinh, khơi dậy và rút ra những bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Trong bản Di chúc của mình, sau khi nói về Đảng, Người đã dành tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin sâu sắc đối với thế hệ trẻ - những người chủ nhân tương lai của đất nước, người kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước. Người viết “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ”. Người nhấn mạnh “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. 

Sau buổi ôn lại di chúc của Bác, ông Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng ủy,  Giám đốc Agribank Long An cũng nhấn mạnh bản Di chúc của Bác để lại cho Đảng và nhân dân ta một di sản vô cùng to lớn, mỗi người chúng ta nói riêng, Agribank Long An nói chung luôn khắc cốt ghi tâm Di chúc của Bác  tự vận động, thay đổi đề ra những giải pháp mới để tiếp tục bồi đắp nhiều hơn nữa lý tưởng, giữ vững bản lĩnh cách mạng, có ý thức nhạy bén chính trị, tích cực đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội; tránh tình trạng “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị” đặt biệt các thế hệ Đoàn thanh niên Agribank Long An phải luôn hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Rèn luyện mỗi cán bộ trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên” luôn đóng góp cho sự phát triển của Agribank và của đất nước.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng