Agribank:

Hội nghị 'Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM'

Ngày 16/6/2018, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Agriank tổ chức Hội nghị “Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022”.

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và
Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Thị Hồng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Agribank; đồng chí Hoàng Anh Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư đoàn Thanh niên Agribank cùng với cán bộ Đoàn, đoàn viên Agribank.
Trực tiếp phố biến, quán triệu Nghị quyết tại Hội nghị, Đồng chí Vũ Đức Tú - ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 và triển khai chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên.
Hội nghị 'Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM' - ảnh 1 Đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp TW
chỉ đạo và quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị
Đây là một buổi sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng và bổ ích đối với Đoàn viên thanh niên Agribank, với mục đích cụ thể hóa các chủ trương lớn trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối DNTW, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NHNN&PTNT Việt Nam Nhiệm kỳ 2017-2022. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên NHNN&PTNT Việt Nam muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên tại các cơ sở đoàn trực thuộc.
Hội nghị 'Học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS HCM' - ảnh 2 Đồng chí Hoàng Anh Việt - Bí thư Đoàn Agribank báo cáo chuyên đề
Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Từ đó mỗi cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên xác định rõ trách nhiệm của mình trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong các chương trình, kế hoạch công tác hằng năm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng