Hơn 2,2 tỷ đồng trợ giá, trợ cước cho bà con Khmer

TP - Trà Vinh vừa quyết định trợ giá, trợ cước 3 mặt hàng thiết yếu cho bà con Khmer: giống cây trồng (lúa cao sản, màu), giống thủy sản và muối i-ốt.

Với định mức trợ giá, trợ cước đối với giống cây trồng, diện tích sử dụng giống mới bằng 4,71% diện tích trồng lúa, định mức 160kg lúa/ha; muối i-ốt 2kg/người/năm; giống thủy sản dựa vào diện tích ao hồ và số lượng con nuôi, giá cả từng loại con giống để định mức trợ giá 70%, còn lại 30% do dân đối ứng.

Tổng kinh phí thực hiện trợ giá là 2,254 tỷ đồng; trong đó hơn 1,596 tỷ đồng trợ giá, trợ cước vận chuyển giống cây trồng, 120 triệu đồng trợ giá giống thủy sản và  hơn 537 triệu đồng cấp muối i-ốt.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng