Hợp tác về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Chiều 21/11, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện giữa Bưu điện tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đây là chương trình triển khai hợp tác thực hiện Thỏa thuận khung giữa Tổng cục Thi hành án dân sự và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo hai cơ quan thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác.
Lãnh đạo hai cơ quan thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan thi hành án dân sự với tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Bưu điện tỉnh cũng sẽ xây dựng phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục Thi hành án dân sự để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Hợp tác về tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện - ảnh 1 Hai bên thỏa thuận các điều khoản hợp tác.

Ngoài ra, hai bên sẽ hợp tác thực hiện một số dịch vụ bưu chính khác nhằm khai thác thế mạnh về mạng lưới và các lợi thế của ngành bưu điện. Bưu điện tỉnh cũng chuyển phát một số nội dung được pháp luật thi hành án dân sự quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính như: Gửi trả tiền cho người không đến nhận, thanh toán tiền cho người được thi hành án và trong một số trường hợp khác được pháp luật quy định.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự và Bưu điện tỉnh Lào Cai nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự; khai thác tối đa thế mạnh về hệ thống mạng lưới hạ tầng cũng như con người của cả hai bên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, hướng tới mục tiêu lợi ích hợp tác lâu dài, cùng phát triển với mục đích đảm bảo chất lượng và hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng