Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương mới

TP - BHXH Việt Nam vừa ban hành Văn bản 3162/BHXH-CSXH hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, mức lương hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2017 bằng mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017 nhân với 1,0744.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng