Hướng tới nhà máy “xanh”

TP - Là đơn vị sản xuất nằm trên địa bàn Thủ đô, Cty Phân lân Văn Điển luôn coi trọng yếu tố bảo vệ môi trường và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu. Cty đã nỗ lực cải tạo hệ thống xử lý khí thải, nước thải, xử lý bụi… tiến tới triệt tiêu hoàn toàn phế thải rắn, lỏng.

Với quan điểm kinh doanh, ý thức về một Cty “xanh”, làm bạn đồng hành của nhà nông, phục vụ hiệu quả việc canh tác nông sản sạch, từ năm 2012 - 2015, Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển đã đầu tư gần 10 tỷ đồng lắp đặt thêm 7 hệ thống lọc bụi tay áo, triệt tiêu bụi, làm sạch môi trường cho người lao động, giúp giảm nhẹ cường độ lao động cho công nhân và làm lợi trên 1 tỷ đồng/năm. Cty đã hoàn thiện hệ thống xử lý khí thải sau lò, tăng thể tích, lưu lượng nước tưới tháp hấp thụ; dung tích lò đốt CO lên hơn 3 lần và bổ sung thêm dung dịch sữa vôi để hấp thụ và đốt triệt để khí độc. Chính vì vậy, chất lượng khí thải luôn đảm bảo yêu cầu theo quy định. Cty cũng đã nghiên cứu áp dụng thành công giải pháp sử dụng nhiên liệu trấu ép thay cho than antraxit trong công nghệ sấy phân bón, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, triệt tiêu xỉ than, giảm ô nhiễm môi trường; làm lợi 5 tỷ đồng mỗi năm.

Đối với xử lý chất thải lỏng, Cty đã triển khai Đề tài khoa học “Nghiên cứu xử lý tuần hoàn nước thải”, đầu tư hệ thống xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt đạt tiêu chuẩn môi trường, sau đó tuần hoàn 100% nước thải công nghiệp, nước sinh hoạt và một phần nước mưa. Hệ thống xử lý nước thải triệt tiêu hoàn toàn nước thải, thu hồi khoảng 3.500 tấn bán thành phẩm lân và không phải đóng phí môi trường; tiết kiệm khoảng 12- 13 triệu m3 nước, trên 5 triệu kWh điện và mang lại lợi ích khoảng trên 10 tỷ đồng mỗi năm.

Về xử lý chất thải rắn, trước đây nếu sử dụng quặng cục phải thải bỏ 30- 35% lượng quặng mịn, gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường thì hiện nay công ty đã nghiên cứu thực hiện thành công đề tài dùng chất phụ gia đóng bánh quặng vụn, áp dụng các giải pháp công nghệ thu hồi triệt để chất thải rắn, đưa 100% chất thải rắn vào làm nguyên liệu sản xuất phân lân nung chảy vừa đảm bảo giảm đáng kể ô nhiễm môi trường.

Thực tế cho thấy mục tiêu và phương châm hoạt động gắn sản phẩm với bảo vệ môi trường của phân lân Văn Điển đã đem lại những hiệu quả thiết thực: sản xuất tăng, khả năng cạnh tranh cao và được nhà nông tin tưởng lựa chọn. Nhiều đoàn thanh kiểm tra môi trường của Hà Nội sau thị sát, kiểm tra và đều đánh giá cao thành tích, nỗ lực của công ty trong công tác bảo vệ môi trường. Những danh hiệu Giải thưởng Môi trường Xanh 2002, Thương hiệu Xanh 2010, Top ten Thương hiệu Việt năm 2011- 2014, Thương hiệu Vàng công nghiệp Việt Nam 2015, Doanh nghiệp Tiêu biểu tiên phong đổi mới công nghệ phát triển kinh tế xanh 2016… là minh chứng cho hướng đi đúng đắn, ghi nhận những đóng góp tích cực của một đơn vị luôn đi đầu về xanh hóa trong sản xuất, luôn tìm tòi ứng dụng các giải pháp nhằm giảm thiểu các yếu tố nguy cơ gây hại cho môi trường.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng