Intel đạt doanh thu kỷ lục 10,2 tỷ USD trong quý 3

Doanh thu tiếp tục tăng 8%; Lợi nhuận trước thuế đạt 3,1 tỷ USD, tiếp tục tăng 37%; Lợi nhuận ròng đạt 2 tỷ USD; Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 35 cent

“Intel đã có một doanh thu quý 3 tốt nhất trong lịch sử của mình. - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của tập đoàn Intel, ông Paul Otellini, phát biểu - Chúng tôi đã hoạt động kinh doanh có lãi một cách mạnh mẽ với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3 tỷ USD, cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh mạnh mẽ ở tất cả các mảng và chứng tỏ những sản phẩm của chúng tôi là những sản phẩm tốt nhất.

Nhìn về quý 4, thật khó để biết được những ảnh hưởng mà cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay có những tác động thế nào tới nhu cầu của người dùng cuối. Chúng tôi tự tin rằng với danh mục sản phẩm của mình, khả năng tài chính mạnh mẽ, cam kết đối với việc triển khai những công nghệ mới và những động lực phát triển mới trên thị trường sẽ cho phép chúng tôi tiến nhanh hơn các Cty khác trong ngành công nghiệp tại thời điểm các cấp độ kinh doanh rất khó để có thể dự đoán từ trước”.

Dự báo tình hình kinh doanh

Những dự báo tính hình kinh doanh của Intel  không kể tới những tác động có thể xảy ra từ bất cứ vụ mua bán, sáp nhập, các khoản chi bị loại bỏ hay các báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh khác có thể hoàn tất sau ngày 13/10. Tính hình bất ổn hiện tại của nền kinh tế toàn cầu đã tạo ra khó khăn trong việc dự đoán nhu cầu sản phẩm cùng các vấn đề liên quan khác đồng thời cũng đưa ra khả năng các kết quả kinh doanh thực sự của Intel có thể khác biệt so với những dự đoán.

Quý 4 năm 2008

• Doanh thu: Nằm giữa khoảng 10,1 và 10,9 tỷ USD

• Lợi nhuận tổng: 59%, cộng hoặc trừ một vài điểm

• Các chi phí (Nghiên cứu và Phát triển cộng với các chi phí mua bán và sát nhập): Xấp xỉ 2,9 tỷ USD.

• Các chi phí tái cơ cấu và khấu hao tài sản: xấp xỉ 250 triệu USD. Khoản dự kiến này chủ yếu là do quyết định của Intel và Micron trong việc chấm dứt cung cấp bộ nhớ NAND flash từ một nhà máy 200mm trong mạng lưới sản xuất của IMFT

• Những khoản lãi hoặc lỗ cố định từ các khoản đầu tư cổ phiếu và lãi suất cộng với các khoản thu khác: Lỗ cố định xấp xỉ 50 triệu USD

• Tỷ lệ thuế: Xấp xỉ 29%, thấp hơn mức dự đoán trước đó là xấp xỉ 33%

• Ảnh hưởng từ việc giảm giá: Xấp xỉ 1,1 tỷ USD

Cả năm 2008

• Các chi phí (Nghiên cứu và Phát triển cộng với các chi phí mua bán và sát nhập): Xấp xỉ 11,5 tỷ USD, thấp hơn mức dự kiến trước đó là xấp xỉ 11,7 tỷ USD

• Nghiên cứu và Phát triển: Xấp xỉ 5,9 tỷ USD, thấp hơn mức dự đoán trước đó là xấp xỉ 6 tỷ USD

• Sử dụng vốn: 5 tỷ USD, cộng trừ 100 triệu USD, so với dự đoán trước đó là 5,2 tỷ USD cộng trừ 200 triệu USD

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá