Intel thông báo kết quả kinh doanh

Tập đoàn Intel công bố doanh thu quý 4 đạt 8,2 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ USD, lợi nhuận ròng: 234 triệu USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 4 cent.

Những kết quả này bao gồm một ảnh hưởng tiêu cực từ việc công bố giảm trước đó về việc mang lại giá trị lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào Clearwire của Intel.

Trong năm 2008, Intel đã đạt doanh thu 37,6 tỷ USD, lợi nhuận trước thuế đạt 9 tỷ USD, lợi nhuận ròng đạt 5,3 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 92 cent. Intel đã thu về xấp xỉ 11 tỷ USD tiền mặt từ các hoạt động, trả cổ tức tiền mặt là 3,1 tỷ USD và sử dụng 7,1 tỷ USD để mua lại 324 triệu cổ phiếu phổ thông.

Dự báo tình hình kinh doanh

Những dự báo tính hình kinh doanh của Intel  không kể tới những tác động có thể xảy ra từ bất cứ vụ mua bán, sáp nhập, các khoản chi bị loại bỏ hay các báo cáo tổng hợp về tình hình kinh doanh khác có thể hoàn tất sau ngày 14/1. Tình hình bất ổn hiện tại của nền kinh tế toàn cầu đã tạo ra khó khăn trong việc dự đoán nhu cầu sản phẩm cùng các vấn đề liên quan khác đồng thời cũng đưa ra khả năng các kết quả kinh doanh thực sự của Intel có thể khác biệt so với những dự đoán. Vì vậy, Intel sẽ đưa ra ít định hướng mang tính định lượng hơn so với những quý trước.

Quý 1 năm 2009

• Do tính hình bất ổn kinh tế và khả năng dự đoán bị hạn chế, Intel sẽ không đưa ra một dự báo kinh doanh vào quý 1. Nhằm phục vụ cho các nhu cầu nội bộ, Intel hiện đang lên kế hoạch về doanh thu ở mức quanh 7 tỷ đôla Mỹ

• Lợi nhuận tổng: Tỷ lệ phần trăm được dự đoán sẽ giảm tới mức thấp 40, chủ yếu là do những chi phí cao hơn do không tận dụng tối đa công suất của nhà máy cùng những chi phí bắt đầu cho chu trình sản xuất 32nm. Lợi nhuận tổng dự kiến có thể thay đổi về các mức nhu cầu và giá cả vốn có thể ảnh hưởng tới các danh mục lưu kho, các chi phí đơn vị và hỗn hợp, và có thể tạo ra thêm một vài điểm đối với tính thay đổi của lợi nhuận.

• Các chi phí (Nghiên cứu và Phát triển cộng với các chi phí mua bán và sát nhập): Xấp xỉ 2,5 tỷ đôla Mỹ.

• Các chi phí tái cơ cấu và khấu hao tài sản: xấp xỉ 160 triệu USD.

• Những khoản lỗ cố định từ các khoản đầu tư cổ phiếu và lãi suất cộng với các khoản thu khác: xấp xỉ 130 triệu USD.

• Ảnh hưởng từ việc giảm giá: Xấp xỉ 1,2 tỷ USD.

Cả năm 2009

• Các chi phí (Nghiên cứu và Phát triển cộng với các chi phí mua bán và sát nhập): nằm giữa mức 10,4 tỷ USD và 10,6 tỷ USD

• Nghiên cứu và Phát triển: Xấp xỉ 5,4 tỷ USD

• Sử dụng vốn: dự kiến sẽ không thay đổi so với mức sụt giảm đôi chút từ năm 2008

• Ảnh hưởng từ việc giảm giá: 4,8 tỷ đôla Mỹ cộng trừ 100 triệu USD

• Tỷ lệ thuế: xấp xỉ 27%

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá