Kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm của Generali

Kết quả kinh doanh thuần 9 tháng đầu năm của của Generali lên đến 1,7 tỷ Euro (tăng 8,7%) vượt kết quả toàn năm 2014.

Ông Alberto Minali - Phó Tổng giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali
Ông Alberto Minali - Phó Tổng giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt trên 54 tỷ Euro (tăng 5,1%), nhờ vào kết quả kinh doanh xuất sắc của khối bảo hiểm nhân thọ (tăng 7%) và tăng trưởng của khối phi nhân thọ (tăng 0.8%)

Kết quả hoạt động kinh doanh đạt trên 3,8 tỷ Euro (tăng 4,7%)nhờ vào khả năng sinh lời tăng trưởng mạnh của khối phi nhân thọ (tăng 4,8%) và khả quan của khối nhân thọ (tăng 3,9%)

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn của hoạt động kinh doanh hàng năm tăng trưởng mạnh mẽ với tỷ lệ 13,9%

Tỷ lệ kết hợp tiếp tục được cải thiện đạt 92,7% (giảm 0,8 điểm phần trăm), mặc dù chịu ảnh hưởng của chi phí bồi thường thiên tai tăng cao

Vị thế vốn ổn định: Tỷ lệ khả năng thanh toán theo mô hình nội bộ lên đến 196% (tăng 10 điểm phần trăm), và tỷ lệ khả năng thanh toán I đạt 166%

Phó Tổng Giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali, ông Alberto Minali, phát biểu: “ Trong 9 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Generali tiếp tục cải thiện các chỉ số tài chính. Doanh thu phí bảo hiểm và khả năng sinh lời tăng trưởng mạnh mẽ cả trong lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ, và đặc biệt là Phi Nhân thọ, dẫn đến lợi nhuận thuần đạt mức 1,7 tỷ Euro, vượt qua kết quả của toàn năm 2014. Trong lĩnh vực Bảo hiểm Nhân thọ có sự tăng trưởng mạnh của các sản phẩm bảo vệ và liên kết đầu tư, với dòng tiên thuần thu vào đạt trên 11 tỷ Euro, dẫn đến triển vọng rất khả quan về khả năng sinh lời trong những năm tới. Trong lĩnh vực Bảo hiểm Phi Nhân thọ, tỷ lệ kết hợp tiếp tục được cải thiện, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ bồi thường thiên tai và môi trường kinh doanh cạnh tranhngày một gay gắt. Doanh thu phí Bảo hiểm Phi Nhân thọ tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt tại các thị trường Trung-Đông Âu và nghiệp vụ bảo hiểm phi cơ giới. Những kết quả này, cùng với vị thế vốn vững chắc và ổn định, đã dẫn tới tỷ suất lợi nhuận trên vốn của hoạt động kinh doanh hàng năm đạt mức 13,9%, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu là 13%. Ngoài ra, gia tăng dòng tiền (cash generation), một trong những mục tiêu chiến lược chính trong những năm tới, đang phát triển đúng hướng theo kế hoạch của chúng ta.

Chúng ta rất tin tưởng rằng năm 2015 sẽ kết thúc với kết quả kinh doanh thuần tăng vượt bậc so với năm 2014, và dự kiến quý 4 sẽ đóng góp đáng kể vào kết quả này.”

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá