Tổng Công ty Hàng hải VN (Vinalines):

Lành mạnh về tài chính, kinh doanh có hiệu quả

TP- Đây là kết luận của kiểm toán nhà nước ngày 27/8 trong cuộc họp báo công khai kết quả kiểm toán của một số DNNN. Một trong những tiêu chí quan trọng là lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu đạt 13,6%.

Kết quả kiểm toán được tính đến thời điểm 31/12/2007. Theo đó tổng lợi nhuận trước thuế của Vinalines  đạt 1.004 tỷ đồng. 16/16 doanh nghiệp thành viên của Vinalines đều kinh doanh có lãi .

DN lãi lớn nhất là Cty mẹ đạt 200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế  trên vốn chủ sở hữu là 13,6 %. Với tỷ lệ này DN được  đánh giá là làm ăn có lãi và đóng góp thuế ngân sách cho nhà nước tốt.

Phần nợ phải thu chỉ chiếm 0,36 lần vốn chủ sở hữu, chiếm 10,4% tổng tài sản  là 2.699 tỷ đồng, còn nợ phải trả là 17.071 tỷ đồng, chiếm 65,9% tổng nguồn vốn và  gấp 2,3 lần tổng vốn chủ sở hữu, nằm trong giới hạn an toàn. Những con số trên cho thấy tình hình tài chính của Vinalines khá lành mạnh.

Sáu tháng đầu năm 2008 kết quả sản xuất kinh doanh của Vinalines về tổng doanh thu đạt 10.124 tỷ đồng tăng 65% , tổng lợi nhuận đạt khoảng 800 tỷ đồng tăng 127%, tổng nộp ngân sách 463 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2007. Điều này đồng nghĩa với DN đang có sự tăng trưởng khá tốt, nhất là về hiệu quả kinh doanh thể hiện qua con số lợi nhuận tăng với tỷ lệ cao hơn doanh thu.

Đầu tư hiệu quả

Mảng đầu tư của Vinalines trong năm 2007  được  đánh giá cao khi TCty chọn đầu tư đội tàu làm  trọng điểm, đem lại hiệu quả thuyết phục. Chỉ trong vòng một năm rưỡi đội tàu đã phát triển bằng 10 năm trước cộng lại. Theo báo cáo kiểm toán xác nhận  Vinalines đã đầu tư 36 tàu biển trị giá 670 triệu USD. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2008 đã đầu tư được 9 tàu tổng trọng tải 370.000 tấn trong đó có tàu hàng khô lớn nhất từ VN trọng tải 73.350 tấn.

Ngoài ra, Vinalines cũng đầu tư vào các Cty con, Cty liên doanh 1.928 tỷ đồng và được chia cổ tức 177 tỷ đồng. Vinalines đầu tư các Cty bất động sản, tài chính, chứng khoán với số tiền 29,7 tỷ đồng chỉ chiếm 0,4% nguồn vốn.

Qua những số liệu kiểm toán trên, Vinalines  được đánh giá có tình hình tài chính lành mạnh, kinh doanh có hiệu quả. Đặc biệt về quản lý sử dụng tài sản vốn nhà nước Vinalines được đánh giá đã kết hợp tốt phương thức tự khai thác và cho thuê tàu hạn định tính đến yếu tố thị trường nên hoạt động kinh doanh vận tải có hiệu quả cao. Các hoạt động sản xuất kinh doanh mở rộng cũng đạt hiệu quả tốt. Khả năng thanh toán hiện hành của Vinalines đạt 1,52 lần, khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đạt 1,4 lần.

Tuy nhiên kiểm toán nhà nước cũng kiến nghị, Vinalines cần phối hợp với Bộ GTVT xử lý một số vấn đề tài chính phát sinh giữa thời điểm xác định giá trị DN chuyển sang hoạt động theo Cty cổ phần. Các Cty thành viên cần chấn chỉnh lại việc xác định khoản nợ phải thu phải trả rõ ràng vào dịp cuối năm... để tính minh bạch tài chính hoàn thiện hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá