LienVietPostBank lãi quý3/2016 gấp 3 lần năm trước

Theo BCTC quý 3/2016, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – LienVietPostBank (LPB) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 330 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2016 của LienVietPostBank khiến ngân hàng phấn khởi.
Kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2016 của LienVietPostBank khiến ngân hàng phấn khởi.

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần quý 3/2016 của LPB tăng 70% lên 1,198 tỷ đồng. Trong khi đó, các hoạt động khác đều ghi nhận kết quả giảm sút so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 39.4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý 3/2015. Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ hơn 83 tỷ đồng và lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 113.7 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước chỉ lỗ lần lượt 69 tỷ đồng và 360 triệu đồng).

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động tăng 14% lên 439 tỷ đồng; chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 36% lên 153 tỷ đồng.Mặc dù vậy thì lợi nhuận sau thuế quý 3/2016 của LPB ghi nhận hơn 330 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 865 tỷ đồng, tăng gấp 2.5 lần 9 tháng đầu năm 2015 và tương đương 94.5% kế hoạch cả năm 2016; lợi nhuận sau thuế gần 700 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Về dòng tiền hoạt động, trong 3 quý đầu năm, LienVietPostBank đã trả chi phí lãi và các chi phí tương tự hơn 3,108 tỷ đồng, tăng 12%. Còn dòng tiền chi cho kinh doanh chứng khoán tăng 4,813 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước giảm 4,902 tỷ đồng). Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng dương 7,987 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 2,017.5 tỷ đồng chủ yếu do tăng tiền gửi của khách hàng; tăng các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD và thu nhập lãi cũng như các khoản thu nhập tương tự gia tăng.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản có của LienVietPostBank đạt 133,080 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm (107,587 tỷ đồng); trong đó tiền gửi tại NHNN tăng 6 lần lên 11,493.5 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 107,053 tỷ đồng, tăng 34%; cho vay khách hàng ghi nhận 71,880 tỷ đồng, tăng 29.5% so với đầu năm.

Trong tháng 10, LienVietPostBank là ngân hàng trong nước đầu tiên cho ra đời một sản phẩm về ngành công nghiệp mắc ca. Theo đó, trong giai đoạn triển khai thí điểm từ đầu tháng 10 đến hết năm 2016, LienVietPostBank sẽ cấp tín dụng cho các hộ nông dân tại 3 huyện Lâm Hà, Bảo Lâm, Di Linh, tỉnh Lâm Đồng với mục đích trồng và chăm sóc mắc ca. 

Sản phẩm có nhiều điều kiện ưu đãi cho nông hộ: Một khoản vay nhận được tối đa 80% nhu cầu vốn vay với thời hạn vay dài nhất 10 năm, thời gian ân hạn chưa phải trả nợ gốc, lãi lên tới 5 năm. Đặc biệt, tính đến thời điểm hiện tại, chưa có ngân hàng nào cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp có thời gian ân hạn dài như sản phẩm trên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng