LienVietPostBank sẽ lên sàn Upcom

Ngày 25/03/2017 – Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

LienVietPostBank sẽ lên sàn Upcom

Đáng chú ý ngân hàng HĐQT dự kiến trình về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao dịch sàn chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom).

Theo chương trình nghị sự, sau diễn văn khai mạc của Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Đại hội sẽ lắng nghe báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, báo cáo của của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, các Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, phương án tăng vốn điều lệ của LienVietPostBank. Đại hội cũng lắng nghe Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2016 và định hướng kinh doanh năm 2017 và các nội dung khác.

Đáng chú ý, trong Đại hội đồng cổ đông này, HĐQT dự kiến trình về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán trên Hệ thống giao dịch sàn chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom). 

Là ngân hàng mới được thành lập vào năm 2008, tính đến ngày 31/12/2016, vốn điều lệ của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là 6.460 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 142.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng hơn 83.000 tỷ đồng, huy động vốn Thị trường 1 đạt hơn 116.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.348 tỷ đồng.

Song song với việc phát triển có hiệu quả các hoạt động kinh doanh, LienVietPostBank đã và đang gây dựng được danh tiếng như Ngân hàng đứng số Một về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR), theo đuổi giá trị phát triển bền vững bằng các hoạt động xã hội tập trung vào các lĩnh vực: Giáo dục – Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao, An sinh xã hội và Hỗ trợ địa phương nghèo phát triển.

Về mạng lưới, LienVietPostBank đã nhanh chóng mở rộng mạng lưới kể từ khi Ngân hàng đi vào hoạt động vào năm 2008. Đến nay, LienVietPostBank là Ngân hàng có mạng lưới rộng nhất trong khối các ngân hàng TMCP tại Việt Nam với gần 140 Chi nhánh, Phòng Giao dịch đầy đủ ở tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước, hơn 1.000 Phòng Giao dịch Bưu điện và quyền khai thác hơn 10.000 điểm giao dịch trên mạng lưới bưu điện đến tận ấp huyện, xã.

Trong cùng dịp tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2017, LienVietPostBank tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm 2017 và Lễ Kỷ niệm 9 năm thành lập Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (28/3/2008-28/3/2017).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng