Loại bỏ công nghệ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Trước tình hình sự cố tai nạn lao động tại các đơn vị trực thuộc Tập đoàn gần đây có diễn biến phức tạp, Tổng Giám đốc Tập đoàn vừa có thông báo số 205/TB-TKV ngày 19 tháng 10 năm 2016 yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động trong đó có yêu cầu cần kiên quyết loại bỏ các công nghệ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Loại bỏ công nghệ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Thông báo chỉ rõ, các đơn vị cần rà soát chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các hộ chiếu, biện pháp và giải pháp kỹ thuật, chấn chỉnh công tác lập các biện pháp, giải pháp thi công đảm bảo các biện pháp an toàn sát với điều kiện thực tế thi công, đặc biệt các khu vực có điều kiện địa chất phức tạp. 

Tổng Giám đốc yêu cầu các đơn vị phải tổ chức cập nhật khảo sát kỹ chi tiết, cụ thể trước khi lập các biện pháp giải pháp kỹ thuật an toàn để thực hiện thi công an toàn. Các biện pháp, giải pháp phải được phổ biến cho cán bộ các phòng ban, công trường, phân xưởng đến người lao động hiểu được việc thực hiện tốt với mục đích cao nhất là đảm bảo an toàn trong sản xuất. 

Tổng Giám đốc cũng chỉ đạo Giám đốc/Tổng Giám đốc các Công ty là người chịu trách nhiệm chính và phải điều hành quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị, không được giao hoàn toàn công việc an toàn lao động cho cấp dưới, đồng thời phải tổ chức phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc chỉ đạo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình và các nhiệm vụ khác như: Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho các đối tượng theo quy định đặc biệt; lưu ý huấn luyện kỹ năng kiểm tra, đánh giá rủi ro và các biện pháp phòng ngừa cho cán bộ các phòng ban đến cán bộ cấp phân xưởng, công trường; lập quy trình kiểm tra của các đối tượng cán bộ cho phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; huấn luyện kỹ năng thoát hiểm cho những công nhân đối với mỗi loại hình sự cố phù hợp theo điều kiện thực tế tại các đơn vị; nâng cao chất lượng và kỹ năng kiểm tra giám sát thi công của cán bộ phòng ban phân xưởng; xử lý nghiêm khắc các trường hợp bị phạt vi phạm quy trình biện pháp kỹ thuật an toàn; tổ chức kiểm tra đánh giá chuyên môn và chấn chỉnh công tác ra nhật lệnh sản xuất, bàn giao ca tại các công trường, phân xưởng…

Tổng Giám đốc cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào các điều kiện cụ thể, nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến đảm bảo an toàn cao vào sản xuất, kiên quyết loại bỏ các công nghệ tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, nâng cao mức độ hoàn toàn trong sản xuất…

Theo Vinacomin

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng