MB đạt lợi nhuận 3.151 tỷ đồng

TP - Tính đến 31/12/2015, lợi nhuận riêng mảng hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt 3.151 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đặt ra và vượt 5% so với đầu năm.

MB đạt lợi nhuận 3.151 tỷ đồng

Với kết quả này, lợi nhuận của MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu trong các ngân hàng thương mại cổ phần (không có vốn nhà nước chi phối) tại Việt Nam. 

Năm 2016, MB phấn đấu, tổng tài sản tăng 7-10%; Dư nợ cho vay từ 18-20%; Huy động vốn phù hợp với nhu cầu và đảm bảo an toàn vốn; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng; Nợ xấu kiểm soát dưới 2%; Tăng trưởng từ 12 – 15% so với năm 2015.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng