MB khởi động dự án nhằm triển khai Basel II

Ngày 7/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Công ty Ernst & Young Advisory Pte. Ltd (Singapore) đã ký kết Hợp đồng tư vấn “Dự án phân tích khoảng cách và xây dựng lộ trình triển khai Basel II”.

MB khởi động dự án nhằm triển khai Basel II

Dự án giúp MB nhìn nhận được bức tranh tổng thể về khoảng cách giữa thực hành quản trị rủi ro hiện tại của MB với các yêu cầu của Hiệp ước vốn Basel II và thông lệ quốc tế. Đây là nền tảng để MB xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết trong các năm tới nhằm hướng đến tuân thủ các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định của Ủy ban Basel, phù hợp với định hướng và lộ trình mà NHNN xây dựng.

Tại Việt Nam, việc triển khai áp dụng Basel II là một yêu cầu nhằm nâng cao các chuẩn mực trong hệ thống giám sát của NHNN, tăng cường năng lực tài chính, quản trị rủi ro cho các tổ chức tín dụng tại Việt Nam trước xu thế hội nhập và mở cửa thị trường tài chính hiện nay. Triển khai áp dụng Basel II là một nội dung quan trọng thuộc Đề án tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 của NHNN. Ngân hàng TMCP Quân đội được lựa chọn là một trong mười ngân hàng thương mại triển khai áp dụng các quy định của Basel II vào hoạt động kinh doanh.

MB hiểu rõ tầm quan trọng, tính cấp bách, cũng như những khó khăn, thách thức khi triển khai áp dụng các chuẩn mực Basel II đối với hoạt động của ngân hàng. Vì vậy, việc nghiên cứu, triển khai Basel II đã và sẽ được MB tiến hành thận trọng, hiệu quả, phù hợp với chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Các quy trình giám sát, các công cụ quản lý rủi ro đang, đã và sẽ được MB nghiên cứu, xây dựng và từng bước áp dụng trong tất cả các khâu từ: nhận dạng, đo lường, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro theo tiêu chuẩn của Basel II.

Với sự tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm của E&Y Singapore, đã từng tư vấn cho các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới về lĩnh vực quản trị rủi ro, cùng với sự cam kết chặt chẽ của Ban lãnh đạo Ngân hàng sẽ là những yếu tố tiền đề cần thiết để MB từng bước tiếp cận các chuẩn mực của Basel II cũng như những thông lệ thực hành tốt nhất được áp dụng tại các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng

Khám phá