Nắm bắt kịp thời và đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay “tam nông”

TP - Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam( Agribank) vừa ban hành nhằm triển khai các giải pháp kinh doanh những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013 theo Chỉ thị 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

> Agribank cho vay khu vực “tam nông” hơn 300 ngàn tỷ đồng

Theo đó, Tổng giám đốc Agribank yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tổ chức nắm bắt kịp thời và đáp ứng đủ nhu cầu vốn vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chi phí sản xuất vụ Đông Xuân 2012-2013, xuất khẩu, cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, cho vay tiêu dùng,...; tiếp tục triển khai cho vay các chương trình và chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN về cho vay nông nghiệp nông thôn theo nghị định 41/2010/NĐ-CP; cho vay đối với chăn nuôi, cá tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012; cho vay hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch ; Thực hiện nghiêm túc quy định của NHNN và chỉ đạo của Agribank về lãi suất huy động vốn và cho vay, quy định của NHNN về quản lý ngoại hối và kinh doanh vàng...

Tính đến 31/10/2012, tổng dư nợ cho vay của Agribank (cả ngoại tệ quy đổi VND) đạt 469.340 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn là 306.695 tỷ đồng chiếm gần 70% trong tổng dư nợ cho vay nền kinh tế.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Doanh nghiệp

Mới - Nóng